Juridisch en fiscaal advies bij de overgang en instandhouding van (familie) vermogens
Juridisch en fiscaal advies bij de overgang en instandhouding van (familie) vermogens

WIE WE ZIJN

m-logo-small

Van Marrelo Estate Planning is een in Haarlem gevestigde Estate Planning Boutique. Volgens de Cambridge Dictionary betekent Estate; ‘everything that a person owns when they die’, letterlijk vertaald is Estate Planning dus nalatenschapsplanning. Wij begeleiden onze cliënten bij het maken van de juiste keuzes bij de overgang van de nalatenschap naar volgende generaties. Hierbij adviseren wij ondermeer over huwelijkse voorwaarden, over de inrichting van testamenten en hoe reeds bij leven vermogen kan worden overgedragen. Wij zijn onafhankelijk, nauw betrokken en houden nadrukkelijk rekening met familie wensen met oog voor relaties.

Lars van Marrelo

Estate Planner
M: +31 (0)6 52717382
lars@vanmarrelo.nl
LinkedIn

Wij zijn aangesloten bij Affluent Vermogensadvies: www.affluent.nl
lars-3

WAT WE DOEN

Onze advisering omvat onder meer de volgende onderwerpen:

SAMENLEVINGSVORMEN
Samenlevingsvormen
Wat is van belang bij het opstellen of wijzigen van huwelijkse voorwaarden of het aangaan van een samenlevingsovereenkomst.
ECHTSCHEIDING
Echtscheiding
Hoe kunnen (fiscale) implicaties van echtscheiding worden vermeden.
SCHENKINGSPLANNING
Schenkingsplanning
Besparing van toekomstige erfbelasting, wat zijn bijvoorbeeld de mogelijkheden met betrekking tot het schenken “op papier”.
VERZORGINGSVOLMACHT / LEVENSTESTAMENT
Verzorgingsvolmacht / levenstestament
Wat zijn de mogelijkheden indien een vermogend particulier of ondernemer (tijdelijk) niet in staat is zijn of haar wil te bepalen.
NALATENSCHAPSPLANNING
Nalatenschapsplanning
Sluit het bestaande testament aan bij de wensen van cliënt en maakt hij of zij gebruik van alle fiscale mogelijkheden.
BEDRIJFSOPVOLGING
Bedrijfsopvolging
Welke fiscale faciliteiten zijn er en welke kunnen worden toegepast bij het schenken of nalaten van ondernemingsvermogen.
CERTIFICERING VAN VERMOGEN
Certificering van vermogen
Hoe kan het economisch belang van en de zeggenschap over vermogensbestanddelen worden gescheiden.
AANGIFTEN
Aangiften
Wij adviseren en assisteren bij het opstellen van aangifte schenk- en erfbelasting of aangiftes waarbij echtscheiding of (r) emigratie een rol spelen.
INTERNATIONALE VRAAGSTUKKEN
Internationale vraagstukken
Bijvoorbeeld een woning in het buitenland, voorkomen van dubbele belasting heffingen over de aan- en verkoop, (re) migratie wat zijn de fiscale gevolgen, huwelijk met een niet-Nederlandse partner, nalatenschap met buitenlands vermogen, etc.

HOE WIJ WERKEN

Onafhankelijk

Wij brengen samen met onze cliënten inkomensstromen en vermogensbestanddelen in kaart alsmede cliënt’s specifieke wensen met betrekking tot zijn/haar nalatenschap. Hieruit volgt een maatwerk advies vaak aangevuld met een financieel plan en/of berekeningen die inzichtelijk maken wat de gevolgen voor de nalatenschap zijn bij de keuze voor een specifiek testament. Wij geven geen beleggingsadviezen en zijn daardoor voor onze inkomsten niet afhankelijk van de verkoop van beleggingsproducten dan wel van gemaakte beleggingsrendementen.

Lange termijn

Wij houden ook na het geven van een eerste advies contact met onze cliënten. Door de jaren heen kunnen door bijvoorbeeld wijzigingen in het vermogen, het starten van een eigen onderneming of gewijzigde gezinssituaties de wensen met betrekking tot de nalatenschap veranderen. Wij anticiperen daar samen met onze cliënten graag op.

transparant

Van Marrelo Estate Planning hecht veel waarde aan heldere en duidelijke communicatie en zal daarom altijd van tevoren een inschatting maken van de te verwachten kosten van de advisering. Van Marrelo Estate Planning heeft een samenwerkingsverband met Schut & Bruggink Estate Planners (www.sbep.nl) en zal waar nodig een beroep doen op haar netwerk van andere experts, zoals bijvoorbeeld notarissen en accountants.

Wij zijn lid van het Register Estate Planners en het Register Belastingadviseurs

CONTACT

Tetterodestraat 10C 2023 XN Haarlem  |  M: +31 6 52717382  |  E: lars@vanmarrelo.nl  

Neem contact op